ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ วันที่ 25 กันยายน 2565

อัปเดตล่าสุด ราคาน้ำมันของวันพรุ่งนี้ วันที่ 25 กันยายน 2565 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม และพีที ได้แจ้งราคาน้ำมัน มาดูได้เลยที่นี่ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 กันยายน 2565 ปรับเท่าไหร่?

โดย ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ ราคาน้ำมัน ปตท. พรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.95 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 39.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 : ราคา 42.36 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก 2565 ล่าสุด

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.95 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ พีที (PT) 2565 ล่าสุด

ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 42.86 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.95 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.84 บาท/ลิตร