เฮกันทั้งประเทศ น้ำมัน ลดฮวบอีกแล้ว

26 ก.ย 65 เพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้โพสต์ปรับราคาน้ำมันลดแล้ว

ลดอีกแล้ว 60 สตางค์

กลุ่มเบนซิน ขึ้น 50 สตางค์ เว้น E85 40 สตางค์

มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 5.00 น. เป็นต้นไป

(ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในเขตกทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

โพสต์ดังกล่าว

ราคาน้ำมัน

ขอบคุณ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page