สำหรับมูลค่าทองวันนี้ ปรับขึ้นอีกแล้ว

สำหรับมูลค่าทองวันนี้ ปรับขึ้นอีกแล้ว เมื่อเวลา 09.21 น. อังคารที่ 24 มกราคม 2566 ประกาศครั้งที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้น 50 บ. เมื่อเทียบกับประกาศร า ค าซื้อข า ยครั้งสุดท้ายของวันจันทร์ ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร า ค า ทองทั้งหมด 5 รอบ รวมร า ค าปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 50 บ

ร าค าซื้อข ายทองคําในประเทศชนิด 96.5% วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 (ประกาศครั้งที่ 1)

ทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 30,450 รับซื้อบ าทละ 29,319.44

ทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 29,950 รับซื้อบ าทละ 29,850

ร าคาซื้อข ายทองคําในประเทศชนิด 96.5% วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 (ประกาศครั้งที่ 5 ครั้งสุดท้าย)

ทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 30,400 รับซื้อบ าทละ 29,258.80

ทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 29,900 รับซื้อบ าทละ 29,800