อุตุฯเผยไทยเข้าหน้าร้อนแล้ว

กรมอุตุฯเผยถึงสภาพอากาศประเทศไทยรายเดือนว่า บริเวณประเทศไทยตอนบน ช่วงครึ่งแรกของเดือน จะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ จากนั้น จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงที่สุด 40 – 43 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก

แต่จะมีฝนตกลงมาในบางช่วง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ เนื่องจาก จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับในช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ

สำหรับบริเวณภาคใต้ จะมีอากาศร้อนบางแห่งในบางวัน กับจะมีฝนร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน เนื่องจาก จะมีลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

สรุปเดือนนี้ คาดว่า ประเทศไทยอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ข้อควรระวัง เดือนนี้มักจะมีพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้

ขอให้ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้ว