วันนี้ 5 จังหวัดร้อนจัด อุณหภูมิพุ่งสูง เตือนระวังลมแดด

รายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 6 พ.ค. 2566 คาดการณ์ค่าดัชนีความร้อน วันที่ 5-7 พ.ค. 66 โดยวันที่ 6 พ.ค. นี้ ในพื้นที่หลายจังหวัดมีค่าดัชนีความร้อนที่อยู่ในระดับที่ถือว่าอันตราย ระวังลมแดด คาดการณ์ค่าดัชนีความร้อนวันที่ 6 พ.ค. 66

๑.แม่ฮ่องสอน ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 44.9 องศาเซลเซียส

๒.ศรีสะเกษ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 42.8 องศาเซลเซียส

๓.บางนา กทม. ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 48.0 องศาเซลเซียส

๔.ชลบุรี ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 51.1 องศาเซลเซียส

๕.ภูเก็ต ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 52.3 องศาเซลเซียส

อนึ่ง ค่าดัชนีความร้อน คือ อุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในขณะนั้นว่าอากาศร้อนเป็นอย่างไร หรือ อุณหภูมิที่ปรากฏขณะนั้นเป็นเช่นไร โดยการนำเอาค่าอุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้จริง และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมาทำการวิเคราะห์หาค่าที่เป็นตัวแทนของอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในสภาวะอากาศขณะนั้น (ไม่ใช่อุณหภูมิที่เครื่องวัดหรือโทรศัพท์แสดง)