ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 พฤษภาคม 2566 อัพเดทจาก 5 ปั๊มดัง กลุ่มน้ำมัน เบนซิน ดีเซล

17

สำหรับราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม และพีที ได้ประกาศาคาน้ำมัน กลุ่มน้ำมันเบนซิน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ราคาน้ำมันพรุ่งนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปตท.

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.75 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 42.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.89 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.48 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 : ราคา 42.54 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 41.06 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 31.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 41.16 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 แก็สโซฮอล์ 95++ : 45.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.89 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.48 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.75 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ พีที (PT) ล่าสุด

ดีเซล : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 43.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.75 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.48 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2566 esso ล่าสุด

ดีเซล : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 41.86 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 32.54 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2566 shell ล่าสุด

ดีเซล : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 41.86 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 32.54 บาท/ลิตร