เผยรายชื่อธนาคาร ที่ต้องแสกนหน้าก่อนโอนเงิน

เมื่อวันที่ (1 มิถุนายน 2566) นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำลังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์เอกชน เพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัย โดยสิ่งที่ทำไปแล้วคือ การยกเลิกการแนบลิงก์ SMS หรืออีเมลไปยังลูกค้า สิ่งที่จะทำต่อไป

สำหรับมาตรการป้องกันภัยออนไลน์ที่จะทำขึ้นในอนาคต ธนาคารอยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ การปรับปรุงระบบความปลอดภัยผ่านแอปฯ บนมือถือ โดยเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ธนาคารแต่ละแห่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่จะโอนเงินต่อครั้งตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป, ยอดโอนรวมต่อวันตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป และการเปลี่ยนวงเงินการทำธุรกรรมต่อวันตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จะต้องสแกนใบหน้าหรือยืนยันตัวตนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มตามที่ธนาคารกำหนด

ส่วนคนที่ไม่ได้ทำธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์ ไม่ต้องยืนยันตัวตนดังกล่าว สามารถทำธุรกรรมอื่น ๆ ได้ตามปกติ เช่น โอนเงินผ่านสาขา, ผ่านตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น

มาตรการสแกนใบหน้าก่อนโอนเงิน เริ่มตอนไหน

ธนาคารแต่ละแห่งจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการยืนยันตัวตนตลอดเดือนมิถุนายน และจะเริ่มมาตรการจำกัดวงเงินผู้ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตน ตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไป โดยคนที่ไม่ยืนยันตัวตน ยังคงทำธุรกรรมได้ เพียงแต่การโอนเงินจะไม่สามารถโอนได้เกิน 50,000 บาท หรือโอนรวมต่อวันไม่เกิน 2 แสนบาท

ธนาคารไหนบ้างที่เข้าร่วม

มีทั้งหมด 7 แห่งที่ให้บริการ ตรวจสอบแอปฯ ผ่านแล้ว ได้แก่

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน

ส่วนธนาคารอีก 5 แห่ง อยู่ระหว่างการปรับปรุงแอปฯ ให้ตรวจสอบได้ ได้แก่

 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์

วิธีการตรวจสอบว่ายืนยันตัวตนแล้วหรือไม่

 1. เข้าแอปฯ ธนาคารในโทรศัพท์มือถือ
 2. เลือกเมนูที่เกี่ยวกับการตั้งค่า
 3. เลือก “จัดการบริการ NDID”
 4. ถ้าเคยยืนยันตัวตนแล้ว จะแจ้งว่า ยืนยันตัวตนเรียบร้อย หากไม่เคยดำเนินการ จะแจ้งว่า “ยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน, ยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยการบันทึกใบหน้า หรือไม่พบข้อมูล”

วิธีการยืนยันตัวตน

ยืนยันตัวตนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มตามที่ธนาคารกำหนด