อี้แทนคุณ ยื่นสอบ พิธา จริยธรรมนำเด็ก 10 ขวบ ขึ้นเวที

1133

นายแทนคุณ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา พรรคก้าวไกลได้จัดงานงานเพื่อขอบคุณประชาชน ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีการนำเด็ก 10 ปี 2 คน ขึ้นเวที ซึ่งนายพิธาได้กล่าวคำพูดในลักษณะยุยงให้เกิดความเกลียดชัง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.40 น. ที่รัฐสภา นายแทนคุณ จิตต์อิสระ อดีต สส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ และรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างประเทศ เข้ายื่นหนังสือต่อนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ คณะทำงานประธานสภา

เพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติการณ์การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล มีการปล่อยปะละเลยและสนับสนับให้เด็กอายุ 10 ปี ขึ้นเวทีการเมืองและกล่าวคำพูดลักษณะเกลียดชัง และกรณีของนายสิริน สงวนสิน สส. กทม. พรรคก้าวไกล ทำร้ายร่างกายสตรี

โดยนายแทนคุณ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา พรรคก้าวไกลได้จัดงานงานเพื่อขอบคุณประชาชน ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีการนำเด็ก 10 ปี 2 คน ขึ้นเวที ซึ่งนายพิธาได้กล่าวคำพูดในลักษณะยุยงให้เกิดความเกลียดชัง เช่น

อยากให้พิธาเป็นนายก หากว่านายกรัฐมนตรีคนที่ 30 อยากให้ว่าชื่อพิธา อยากให้จัดการกับระบบปรสิต ถือเป็นการสนับสนุนให้เด็กนำเสนอแนวคิดทางการเมือง เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก และแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองต่อเด็ก เนื่องจากเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ นายแทนคุณ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้

ยังขอเรียกร้องให้ตรวจสอบจริยธรรมอย่างร้ายแรงต่อนายสิริน ซึ่งมีข่าวทำร้ายร่างกายแฟนสาวตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ ทำให้ภาพลักษณ์ของสมาชิกผู้แทนราษฎรเสื่อมเสีย จึงไม่อยากให้ประธานสภาปล่อยปะละเลยผู้กระทำการละเมิดทั้ง 2 กรณี

และอยากให้ประธานสภาตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงว่ามีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง พ.ศ.2564 หรือขัดกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับอื่นใดหรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป