ขั้นตอนง่ายมาก วิธีลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือ 15000

0
106
รับเงินจากรัฐ

จากกรณี ที่วันนี้ 24 มี ค รัฐบาลได้ออกมาแถลงมาตรการ ช่วยเหลือ เพื่อเป็นการชดเชยรายได้ แก่แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ จากสถานการณ์co vid่ 19

หลังมีการสั่งปิดสถานที่ ที่เป็นจุดเสี่ยง ในการแพร่co vid่ 19 อาทิ สถานบันเทิง สนามมวย หรือห้างสรรพสินค้า

ภาพจาก Live NBT2HD

ทั้งนี้ จะมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ 5000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เมษายน ถึง มิถุนายน 2563 นี้ ทางรัฐบาลได้มีการจัดทำเว็บไซต์ ให้เข้าตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อลงทะเบียนแสดงความจำนงในการรับเงินช่วยเหลือมาตรการดังกล่าว

โดย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการลงทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

1) เข้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คาดเริ่มวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

2) เตรียมหลักฐานสำหรับลงทะเบียน ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบริษัทนายจ้าง ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร

3) เงินช่วยเหลือจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

คลิป

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เฟสบุ๊ค Live NBT2HD