ด่วน!! ครม. มีมติชัด ไม่เลื่อน 4 วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน พ.ค.

212
ไม่เลื่อน4วันหยุด

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 เม ย 563 ที่ประชุม ครม ระบุว่า ในวาระพิจารณาเรื่อง วันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ประชุม ศบค. ได้เสนอให้เลื่อนวันหยุด ทั้ง 4 วัน ในเดือนพฤษภาคม ประกอบด้วยวันแรงงาน 1 พ.ค./วันฉัตรมงคล 4 พ.ค./วันวิสาขบูชา 6 พ.ค./และวันพืชมงคล 11 พ.ค. ออกไปก่อน เพื่อไม่ให้มีวันหยุดนั้น

ปรากฎว่า ที่ประชุม ครม. มีความเห็นตรงกันข้าม โดยมีมติว่า ให้มีวันหยุดทั้ง 4 วัน เหมือนเดิม เพียงแต่ มีเงื่อนไขว่า เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความเข้มงวดในมาตรการต่างๆ ทั้งเรื่องสาธารณสุข เรื่องการคมนคา การรักษาความปลอดภัย

โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากช่วงวันที่ 1 ถึง 11 พฤษภาคม มีวันหยุดใกล้กันหลายวัน เมื่อรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์แล้ว อาจจะมีผู้ลาเพิ่มเพื่อให้ได้วันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นเหตุให้การเดินทางข้ามจังหวัด เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการแพร่กระจาย จึงขอให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

งดเดินทางไปต่างจังหวัด ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาให้ลาหยุดเพิ่มหรืองดให้บริการรถโดยสารทางไกล เจ้าหน้าที่จะจ้องเพิ่มความเข้มงวดตามด่านตรวจ