กลุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน หากใครได้ SMS ให้ติดต่อธนาคารได้เลย

0
67
SMS ทบทวนสิทธิ์

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID รัฐได้มีมาตรการช่วยเหลือ เราไม่ทิ้งกัน ที่เยียวยาประชาชน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5พันบาท เป็นเวลา 3เดือน โดยได้มีการทยอยจ่ายเงิน ให้กับผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ความคืบหน้าของโครงการ ได้ดำเนินไปกว่า 99เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ 15ล้านคน ซึ่งกระทรวงการคลังจ่ายเงินช่วยเหลือครบแล้วทั้ง 15ล้านคน

ส่วนกลุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ ที่เหลืออีก 2.4แสนคนนั้น ยังไม่เสียสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือ หากทางระบบ พบปัญหาในขั้นตอนการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคน

ล่าสุดทางด้าน นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า สำหรับ อีก 2.4แสนคน อยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ์ เนื่องจากบางส่วนติดต่อได้ แต่ไม่สามารถนัดพบได้ หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ไว้ และบางส่วนผู้พิทักษ์สิทธิ์พยายามติดต่อไปหลายครั้ง ก็ไม่สามารถติดต่อได้

สำหรับกลุ่มที่ไม่สามารถนัดพบได้ หรือติดต่อไม่ได้นั้น กระทรวงการคลังจะส่ง sms แจ้งให้ทราบอีกครั้ง และให้ไปติดต่อที่ สาขาธนาคารกรุงไทย เพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่ 29 พค 2563

ได้รับ SMS

ทั้งนี้ ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่ได้รับข้อความ sms ให้ท่านติดต่อไปที่ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ท่านสะดวกที่สุด เพื่อที่ท่าน จะได้ยืนยันตัวตน ยืนยันการประกอบอาชีพ โดยท่านจำเป็นต้องใช้หลักฐานในการยืนยันตัว 3สิ่ง คือ

1)บัตรประชาชนตัวจริง

2)ภาพถ่ายการประกอบอาชีพของท่าน

3)รูปถ่ายของท่าน

อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 29 พค 63 นี้เท่านั้น

ขอขอบคุณ กระทรวงการคลัง