ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากลืมรหัส ATM มีวิธีแก้

0
64
ลืมรหัสบัตรคนจน

มีรายงานว่า วันที่ 24 พค 63 กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันพบว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากจำรหัส ATM (PIN 6 หลัก) ของตนเองไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพจากรัฐบาลได้

กรมบัญชีกลาง จึงให้ธนาคารกรุงไทยดำเนินการพัฒนาเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM (PIN 6 หลัก) ใหม่ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลืมรหัส สามารถถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จำรหัส ATM (PIN 6 หลัก) ของตนเองไม่ได้ สามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเอง ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวก โดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่อง ATM ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้ว นางสาว วิลาวรรณ กล่าว

โฆษก กรมบัญชีกลาง กล่าวถึงในกรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่า ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูล รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง หรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบ จะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดต่อที่ สาขาของธนาคารกรุงไทย เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหลักฐานประกอบ ในการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลข 021092345 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30 ถึง 17:30 น หรือ Call Center ธนาคารกรุงไทย หมายเลข 021111111 ตลอด 24 ชั่วโมง และ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 022706400 ในวัน เวลาราชการ