อนุมัติแล้ว! เงินช่วยเหลือ ใครที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ รอรับเงินได้เลย

0
93
อนุมัติแล้ว

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพจเฟสบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ระบุข้อความว่า รอรับเงินประมาณ 1 เดือน รัฐบาลอนุมัติเงินช่วยเหลือ ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5000 บาท ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีจำนวน 302160 คน ที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย จากโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯพิจารณาใน 1 เดือน

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์