ประกาศเปลี่ยนชื่อ “น้ำมันดีเซล”

0
433
น้ำมันดีเซล

จากที่ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ส่งต่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ประกาศ เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล B10 เป็น ดีเซล เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ ล่าสุด “ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงาน จะมีการออกประกาศให้น้ำมันไบโอดีเซล B10 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 10% ในทุกลิตร)

ปั๊มน้ำมัน

เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศและให้เรียกชื่อว่า น้ำมันดีเซล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 63 เป็นต้นไป โดยปั๊มน้ำมันทุกแห่งจะมีระยะเวลา 4-5 เดือน นับจากนี้ ในการเปลี่ยนป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตู้จ่ายและป้ายโฆษณาต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศ จากดีเซล B10 เป็น ดีเซล ส่วนน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในปัจจุบัน จะต้องเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น ดีเซล B7

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในประเทศไทย ในส่วนของ น้ำมันดีเซล B7 และ น้ำมันดีเซล B10 ซึ่งจะเริ่มจริงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 63 เป็นต้นไป

ขอบคุณ กรมธุรกิจ กระทรวงพลังงาน