“จตุพร” ลั่นถ้าหากมีรัฐประหาร ตนพร้อมลุกขึ้นนำทัพต่อสู้อย่างไม่หวั่นไหว

195
จตุพรร่วมต่อต้าน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.เฟชบุ๊คไลฟ์ กล่าวถึงแถลงการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่นัดหมายการชุมนุม 19 ก.ย. 63 ว่า เป็นการประจานความเสียหายที่เกิดจากผลพวงการยึดอำนาจเมื่อ 19 ก.ย. 49 และฉีกรัฐธรรมนูญ 2540

ซึ่งเชื่อว่าเป็นฉบับประชาชนที่ดีที่สุดของประเทศไทย จากนั้นได้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่มาแทน จนทำให้ประเทศอยู่ในสภาพ 1 ประเทศ 2 ระบบ คือมีการเลือกตั้ง แต่ซ่อนเผด็จการไว้ในกลไกองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2550 จากรัฐประหาร 19 ก.ย. 49 แล้วส่งไม้มาถึงยึดอำนาจ 22 พ.ค. 57 ตนเชื่อว่าจะมีการส่งไม้กันต่ออีก ส่วนเป็นวันใดนั้นคิดว่าไม่นานคงจะเห็นกัน

ประธาน นปช. กล่าวต่อว่า เมื่อวานนี้ตนได้แสดงจุดยืนชัดเจน ว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ถ้ามีมือที่สามเข้ามาแทรกแซง ทำให้เกิดเหตุบาดเจ็บล้มตาย รัฐบาลต้องรับผิดชอบ

“ผมพูดต่อหน้าอัฐิของวีรชนปี 35 ที่ร่วมสู้ร่วมเป็นร่วมตายกันมาว่า ถ้ามีรัฐประหารผมจะลุกขึ้นนำทัพต่อสู้อย่างไม่ไหวหวั่น เพราะบ้านเมืองวันนี้แม้มีประชาธิปไตยครึ่งซีก ครึ่งเสี้ยว แต่สิ่งที่เราต้องการให้บ้านเมืองเข้าถึงประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจ แก้ไขปัญหาชาติโดยแนวทางสันติวิธี ผมไม่ต้องการให้เกิดความตาย แล้วมีวีรชนขึ้นอีกแม้แต่รายเดียว”

“ที่สำคัญต้องเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธี บ้านเมืองเมื่อปกครองด้วยปืนแล้วจะอยู่กันได้ตลอดไปซึ่งไม่จริง มันต้องปกครองด้วยหัวใจ ใครจะครองใจคนได้ก็เป็นผู้ปกครอง ขอยืนยันว่าถ้าผลพวงจากการชุมนุมถูกหยิบยกมายึดอำนาจ ผมและผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลาย ซึ่งจะเป็นทัพใหญ่จะลุกขึ้นมาต่อต้านคณะรัฐประหารอย่างสุดกำลัง เพราะมีรัฐประหารขึ้น ความหายนะจะเกิดทุกครั้ง”