รง.เงื่อนไขจ้างงานเด็กจบใหม่ วุฒิ ม.6 ได้ด้วย เงินเดือนดี

138
เงินเดือนดี

เมื่อวันที่ 24 ก.ย 63 กระทรวงแรงงาน ได้ตั้งเป้าจ้างเด็กจบใหม่ ปวช ปวส ปริญญาตรี 260000 อัตรา และล่าสุดได้มีการพิจารณาให้เพิ่มวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ม.6 ด้วย ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 8690 บาท

โดยนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการและทำสัญญาจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือหากผู้จบการศึกษาใหม่ลาออกในระหว่างโครงการสถานประกอบการสามารถหาผู้จบการศึกษาใหม่ทดแทนได้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจ้างงานเด็กจบใหม่ จำนวน 260000 อัตรา เป็นโครงการที่รัฐบาลช่วยเอกชน สนับสนุนค่าจ้าง 50 เปอร์เซ็นต์ จากหลักเกณฑ์เดิมที่ช่วยเหลือผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปวส ปวช แล้ว ได้มีการพิจารณาให้เพิ่มวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 8690 บาท รัฐช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 4345 บาท เพื่อการดูแลผู้ว่างงานอย่างครอบคลุมทั่วถึง

เงื่อนไขการจ้างงานเด็กจบใหม่มีดังนี้

-ผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องมีสัญชาติไทย

-ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อน

-อายุไม่เกิน 25 ปี หรือหากอายุเกินกว่า 25 ปี ต้องเป็นผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือ พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาใหม่ คนหางาน นายจ้างและสถานประกอบการ ที่กำลังมองหางานและคน สามารถเข้าร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ สนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ จัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน วันที่ 26-28 ก.ย.นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร Hall EH 98-99 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล