สดุดีหนุ่มแม่ฮ่องสอน วัย 22 ปี สละร่างกายต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิต

159
บริจาคร่างกาย

วันที่ 31 ตุลาคม ปี 2563 ทางเพจของโรงพยาบาลลำปาง ได้มีการโพสต์ ว่า ทางรพ.ได้จัดพิธีวางพวงหรีด ขอขมา และรดน้ำศพ นาย พุทธิพงษ์ พงค์ต๋า วัย 22 ปี ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาให้แก่ทางสภากาชาดไทย ซึ่งได้เสียชีวิตเนื่องจากภาวะเลือดออกในสอง โดยเป็นรายแรกของปีงบประมาณ 2564 เรียกได้ว่าการบริจาคดวงตาและอวัยวะครั้งนี้ของนายพุทธิพงษ์นั้น ถือเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือสู่เพื่อนมนุษย์ เพื่อจะได้นำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่อวัยวะนั้นๆได้เสื่อมสภาพไป อีกทั้งยังได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ญาติของผู้บริจาคอวัยวะ ณ อาคารนิติเวช ชั้น 1 รพ.ลำปาง

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะบริจาค จะต้องมีคุณสมบัติซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. อายุไม่เกิน 65 ปี
  2. เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย
  3. ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง
  4. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, หัวใจ, โรคไต, ความดันโลหิตสูง, โรคตับ และไม่ติดสุรา
  5. อวัยวะที่จะบริจาคต้องทำงานได้ดี
  6. ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์ ฯลฯ
    และควรแจ้งเรื่องการบริจาคอวัยวะให้บุคคลในครอบครัวหรือญาติรับทราบ

อวัยวะที่สามารถนำไปปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วย ได้แก่ ไต 2 ข้าง, ปอด 2 ข้าง, หัวใจ, ตับ, ตับอ่อน นอกจากนี้ยังมีเนื้อเยื่อที่ปลูกถ่ายได้ ได้แก่ ลิ้นหัวใจ, หลอดเลือด, ผิวหนัง, กระดูก, เส้นเอ็น, กระจกตา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย หรือโทรปรึกษาสายด่วน 1666

ขอบคุณผู้บริจาค

พิธีมอบพวงหรีด

พิธีมอบพวงหรีด

ขอบคุณโรงพยาบาลลำปาง