ชาวนาเฮลั่น ข้าว 5 ชนิดได้ชดเชย ประกันรายได้เกษตรกร

495
ชาวนา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 63 ในเพจ สวัสดิการ ทันข่าว4.0 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ข้าว 5 ชนิดได้ชดเชย ประกันรายได้เกษตรกร เตรียรับ 16 พ.ย.นี้ ให้แก่ ผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรปี 63/64 ที่ระบุการเก็บเกี่ยวภายใน8พฤศจิกายน 63 นี้ (งวดที่1) ซึ่งมีอัตราชดเชยส่วนต่างของข้าวเปลือก 5 ขนิดดังนี้

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 2,911.17 บ.

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ2,137.45 บ.

3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,222.36 บ.

4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,066.96 บ.

5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,084.34

เกษตรที่เเจ้งเก็บเกี่ยวหลังรอบนี้สามารถดูข้อมูลในแอปพลิเคชั่น FarmBook

ทีมงานเเอดมิน เพจ สวัสดิการ ทันข่าว4.0 ในภาพอาจจะมี ข้อความและสถานที่กลางแจ้ง

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ สวัสดิการ ทันข่าว4.0