รีบเช็กเลย ธ.ก.ส.โอนเงินให้ต่อเนื่อง เงินประกันรายได้เกษตรกร

73
รีบเช็กเลย ธ.ก.ส.โอนเงินให้ต่อเนื่อง เงินประกันรายได้เกษตรกร

ธ.ก.ส.โอนเงินให้ต่อเนื่อง เช็กเงินประกันรายได้เกษตรกรจากที่ รัฐบาลก็ยังคงให้การสนับสนุนเกษตรกรไทย ซึ่งมีนโยบายต่าง ๆ ออกมา และจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อาทิ โครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจหลัก 5 ประเภท หรือการจ่ายเงินส่วนต่างราคา ได้แก่ ประกันรายได้ราคาข้าว, ประกันรายได้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ประกันรายได้ราคายางพารา, ประกันรายได้ราคามันสำปะหลัง และประกันรายได้ราคาปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 5 ล้านครัวเรือน

โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้ราคาข้าว และประกันรายได้ราคายางพารา ที่มีพี่น้องเกษตรกรจำนวนมากเฝ้ารอเงินช่วยเหลือ เนื่องจากประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

ล่าสุด โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 ล่าสุดจ่ายเงินเป็นงวดที่ 7 แล้ว ซึ่งกรมการค้าภายใน ได้ประชุมและประกาศเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และให้ ธ.ก.ส. จะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีเกษตรกภายใน 3 วันทำการ ซึ่งก็ล่วงเลยกำหนดมาหลายวันแล้ว หากเกษตรกรชาวนารายไหนยังไม่ได้เงิน ต้องติดต่อ ธ.ก.ส.

ขณะที่ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ปี 2563/64 ล่าสุดจ่ายเป็น รอบที่ 2 โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ระบุถึงราคากลางอ้างอิงการขายตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือ ภายใน 3 วันทำการ ทาง ธ.ก.ส. จะต้องโอนเงินส่วนต่างงวดนี้เข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ตามสิทธิที่ได้รับ ขณะนี้การยางฯ ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. ครบแล้ว คาดว่าจะโอนไม่เกินวันที่ 28 ธันวาคม 2563

อย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ

2.กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3.ระบบจะแสดงข้อมูลโครงการสนุบสนุนจากรัฐที่ท่านเข้าร่วม พร้อมกับแสดงเลขบัญชี วันที่โอนเงิน สาขาของธนาคาร ธ.ก.ส. และสถานะการโอนเงิน สามารถตรวจสอบได้เลยรัฐบาลก็ยังคงให้การสนับสนุนเกษตรกรไทย ซึ่งมีนโยบายต่าง ๆ ออกมา และจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่านก็สามารถเช็คได้ตามข้อมูลข้างต้นนั้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่หลายท่านนะคะ อย่าลืมเช็คกันนะ

ขอขอบคุณที่มาจาก: กรุงเทพธุรกิจ