เช็กด่วน วันนี้เงินเข้าแล้ว ไปกดใช้ได้เลยทีเดียว 36,000

99
เช็กด่วน วันนี้เงินเข้าแล้ว ไปกดใช้ได้เลยทีเดียว 36,000

ความคืบหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล กรณี โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ เงินประกันรายได้เกษตรกร นั้น

โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่ 7 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 14 ถึง 20 ธันวาคม 2563 มีดังนี้คือ

ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 12,425.46 บาท ชดเชยตันละ 2,574.54 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 36,043.56 บาท

ข้าวเปลือก หอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 11,982.48 บาท ชดเชยตันละ 2,017.52 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 32,280.32 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,429.59 บาท ชดเชยตันละ 570.41 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 17,112.30 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,465.25 บาท ชดเชยตันละ 534.75 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 13,368.75 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 11,400.10 บาท ชดเชยตันละ 599.90 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,598.40 บาท

โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูล ของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 76,551 ครัวเรือน

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งทำการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 จากนั้น ธ.ก.ส. จะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีเกษตรกภายใน 3 วันทำการ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับเงินตรงกับวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยโครงการนี้รัฐบาลดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และงวดแรกสุดได้ออกประกาศ และเริ่มจ่ายส่วนต่าง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และไล่งวดมาเรื่อยๆ

จนขณะนี้เป็นงวดที่ 7 น่าจะเป็นงวดสุดท้ายของปีนี้ และงวดต่อไปก็เริ่มสัปดาห์แรกของปีหน้า (2564)