นครนายก พบรายที่ 2

72
นครนายก พบรายที่ 2

สำหรับสถานการณ์ของ CV-19 ในตอนนี้ พบผู้ติดกระจายอยู่หลายจังหวัด ซึ่งเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนที่จังหวัดนครนายกนั้นพบผู้ติดแล้ว 1 ราย ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2563 จังหวัดนครนายก แจ้งว่า พบผู้ติด CV-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นเด็กอายุ 1 ปี 10 เดือน ซึ่งเป็นบุตรของผู้ติดรายแรก รวมผู้ติดเป็น 2 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครนายก

ส่วนผู้สัมผัสเสี่ย งสูงที่เหลือ จำนวน 10 ราย ได้ตรวจหา CV-19 แล้ว ผลปรากฏว่า ไม่พบเชื้ อ ขณะนี้ได้กักตัวไว้ในสถานที่กักกันที่ราชการกำหนด ซึ่งเด็กอยู่ในบ้านตลอด ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ย งเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะคะ

ขอบคุณ ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครนายก