วันนี้ 4 จังหวัด ต้านไม่อยู่ จะหนักกว่ากรุงเทพแล้ว

วันนี้ 4 จังหวัด ต้านไม่อยู่ จะหนักกว่ากรุงเทพแล้ว

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดcv-19 สูงสุดในประเทศรายใหม่ จากศูนย์บริหารสถานการณ์cv-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท10 จังหวัดอันดับพบผู้cv 19 สูงสุด

จํานวนผู้ติดcv-19ในประเทศรายใหม่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 539 ราย

2 นนทบุรี 276 ราย

3 สมุทรปราการ 145 ราย

4 ชลบุรี 89 ราย

5 ปทุมธานี 62 ราย

6 เชียงใหม่ 55 ราย

7 สมุทรสาคร 53 ราย

8 สุราษฎร์ธานี 48 ราย

9 ระนอง 45 ราย

10 ฉะเชิงเทรา 37 ราย

ทั้งนี้ กทม.อันดับ1 แต่ยอดรายวันลดลง จับตานนทบุรี สมุทรปราการ ระนอง ฉะเชิงเทรา ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ