หนักมาก วันนี้ 2 จังหวัด จะพึ่งขึ้นอันดับ 1 แซงกรุงเทพฯ

หนักมาก วันนี้ 2 จังหวัด จะพึ่งขึ้นอันดับ 1 แซงกรุงเทพฯ

จากการแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์cv-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดcv- 19 สูงสุด

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 675 ราย

2 นนทบุรี 277 ราย

3 สมุทรปราการ 161 ราย

4 ชลบุรี 153 ราย

5 สุราษฎร์ธานี 69 ราย

6 เชียงใหม่ 55 ราย

7 ปทุมธานี 51 ราย

8 นครศรีธรรมราช 48 ราย

9 สมุทรสาคร 45 ราย

10 พัทลุง 43 ราย

ทั้งนี้ กทม.อันดับ 1 เพิ่มขึ้น จับตานนทบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้มโควิด จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ