10 จังหวัด วันนี้

10 จังหวัด วันนี้

การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -1 9 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

1 กรุงเทพมหานคร 789 ราย

2 นนทบุรี 249 ราย

3 สมุทรปราการ 226 ราย

4 ชลบุรี 110 ราย

5 สุราษฎร์ธานี 65 ราย

6 สมุทรสาคร 55 ราย

7 ปทุมธานี 50 ราย

8 เชียงใหม่ 40 ราย

9 สงขลา 36 ราย

10 นครศรีธรรมราช, ปัตตานี 32 ราย

ทั้งนี้ กทม.อันดับ 1 ย อ ด พุ่งขึ้น จับตา สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ปทุมธานี สงขลา นครศรีธรรมราช และปัตตานี ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม โ ค วิ ด จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ