ม.33 รับอีก 2,500 เยียวยารอบ 2 เริ่มโอนพรุ่งนี้

115
ม.33 รับอีก 2,500 เยียวยารอบ 2 เริ่มโอนพรุ่งนี้

วันที่ 26 ก.ย.64 สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ หลังจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้โอนเงินรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนหลายกลุ่มแล้ว ต่อไปเป็นคิวการโอนเงินรอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด พร้อมกันอีกคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 27 ก.ย. จำนวน 2 ล้านคน และวันที่ 28 ก.ย. จำนวน 1,017,296 คน

สำหรับกลุ่ม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และกลุ่ม 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน จึงได้รับเงินเยียวยาสำหรับ 2 เดือน เดือนละ 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 5,000 บาทต่อคน

ส่วนกลุ่มถัดไปที่จะได้เงินคือ ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มพื้นที่ 3 จังหวัด ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกช่วงวันที่ 4-24 ส.ค.64 จำนวน 3.45 แสนคน กลุ่มนี้ได้รับเยียวยารวมคนละ 10,000 บาท วันที่ 28 ก.ย.64

เช็กสิทธิทางประกันสังคม คลิกที่นี่