แจ้งเก็บขึ้นที่สูงด่วน เขื่อนเก็บน้ำเต็มแล้ว

แจ้งเก็บขึ้นที่สูงด่วน เขื่อนเก็บน้ำเต็มแล้ว

วันที่ 29 ก.ย.2564 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.สระบุรี เดินทางไปตรวจดูการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลงสู่แม่น้ำป่าสัก ที่ประตูระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมีนายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ รายงานสถานการณ์น้ำ

หลังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำเพิ่มเป็น 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงเขื่อนเพิ่มเติมจากจ.เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา และลพบุรี ส่งผลให้เมื่อคืนที่ผ่านมาระดับน้ำแม่น้ำป่าสักช่วงหลังเขื่อนเอ่อล้นตลิ่งท่วมหลายพื้นที่

โดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้เพิ่มการระบายน้ำตามลำดับจาก 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เอ่อท่วมสองฝั่ง เช่น ตลาดต้นตาล อำเภอเสาไห้

ขณะนี้ปริมาณเน้ำหลากที่เกิดจากฝนตกหนักใน เขตพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ อ.ลำสนธิ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากพายุ เตี้ยนหมู่ ทำให้เกิดฝนตกหนักและมีปริมาณฝนสะสม 3 วัน มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีเเนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เขื่อนป่าสักจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำ และเช้าวันนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักฯเพิ่ม 99.27% ของความจุ จึงต้องเร่งระบายน้ำและอาจเพิ่มถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่ อ.วังม่วง อ.แก่งคอย อ.เมืองสระบุรี อ.เสาไห้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้น

ต่อมาช่วงบ่ายวันนี้ล่าสุด เขื่อนได้เพิ่มการระบายอีก ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่แรก คือ สองฝั่งแม่น้ำป่าสัก พื้นที่ต.แสดงพัน อ.วังม่วง ขณะนี้น้ำกำลังเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขอให้ประชาชนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำป่าสักด้านหลังเขื่อน ขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วน เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเขื่อนยังมีปริมาณมากและการกักเก็บน้ำเต็มแล้ว

อย่างไรก็ตาม แจ้งขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำเพิ่ม เนื่องจากน้ำเหนือเขื่อนยังมีปริมาณมาก การกักเก็บน้ำเต็มแล้ว