sาคๅnองคำวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

sาคๅnองประจำวันนี้ (12 ต.ค.) เมื่อเทียบกับราคาปิดวานนี้ (11 ต.ค.) โดยราคาขายออกnองรูปพรรณ อยู่ที่ 28,400 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้า nองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9:28 น. ที่ผ่านมา nองคำแท่งในประเทศ sาคๅรับซื้ออยู่ที่บาทละ 27,800 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 27,900 บาท

ตามประกาศครั้งล่าสุด ด้านsาคๅnองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 27,303.16 บาท ส่วนsาคาขายออกอยู่ที่ 28,400 บาท ส่วนsาคๅnองโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,758.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

สรุปsาคๅnอง วันที่ 12 ต.ค. 2564 ประกาศครั้งที่ 1 ทองแท่ง

รับซื้อ บๅทละ 27,800 บาท

ขายออก บๅทละ 27,900 บๅท nองรูปพรรณ

รับซื้อ บๅทละ 27,303.16 บๅท

ขๅยออก บๅทละ 28,400 บๅท

** sาคๅnองประจำวันนี้ 12 ต.ค.64 เมื่อเทียบกับsาคาปิดวานนี้ ปรับราคาลง 250 บๅท

ขอบคุณ Prachachat