ด่วน ธนาคารกรุงเทพ ประกาศแจ้งปิดบริการ เช็กเลย

5110
ด่วน ธนาคารกรุงเทพ ประกาศแจ้งปิดบริการ เช็กเลย

เฟซบุ๊ก ธนาคารกรุงเทพ แจ้งให้บริการบางสาขาเป็นการชั่วคราว โดยระบุว่า ธนาคารกรุงเทพ ขอหยุดให้บริการสาขาบางแห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

สำหรับสาขาที่ปิดให้บริการชั่วโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป มีดังนี้

นครสวรรค์

สาขาบิ๊กซี

กรุงเทพมหานคร

สาขาดิอัพ พระราม 3

สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ 2

สาขาเดอะ พาซิโอ ทาวน์ (สุขาภิบาล 3 )

สาขาเซนทรัล บางนา

สาขาเบ็ล แกรนด์ พระราม 9

สาขาท่าเตียน 2

สาขาถนนข้าวสาร

สาขาโอเรียนเต็ล 2

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร A

สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สาขาอาคารออล ซีซัน เพลส

สาขาไซน่า เวิลด์

สมุทรปราการ

สาขาบิ๊กซี ปาล์ม ไอส์แลนด์

นครราชสีมา

สาขาคลังพลาซ่า

ภูเก็ต

สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต

โดยจะเปิดให้การบริการตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น

ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ที่สาขาในพื้นที่ใกล้เคียง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของธนาคาร รวมถึงตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บัวหลวงโฟน โทร 1333

ขอบคุณ ธนาคารกรุงเทพ