กฏหมายชี้ชัด “ทำงานวันหยุด” ต้องได้ ค่าล่วงเวลา 3 เท่า ลูกจ้างควรอ่าน

0
204
ทำงานล่วงเวลา

นับว่าเป็นข้อมูลดีๆสำหรับลูกจ้างอย่างเรา ก็คงต้องการอะไรมากไปกว่าความเป็นธรรม ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง หรือวันหยุดต่างๆ วันนี้เรามีข้อกฏหมายที่ลูกจ้างควรรู้มาฝากทุกท่าน เพจเฟซบุ๊ก “สายตรงกฎหมาย” โดยทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ได้โพสต์ข้อกฎหมายที่ ลูกจ้าง ควรอ่าน ระบุว่า…

“การทำล่วงเวลาในวันหยุด กฎหมายกำหนดให้ได้รับ 3 เท่า โดยคำว่าล่วงเวลา หมายถึง การทำงานนอกเวลาทำงานปกติ เช่น เวลาทำงานปกติคือ 08.00-17.00 น ล่วงเวลา ก็คือ นอกเหนือเวลาดังกล่าวนั่นเอง ล่วงเวลา เช่น การทำงานช่วง 17.00-21.00 น ถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา”

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก สายตรงกฎหมาย

เกิน 8 ชั่วโมง ถือเป็นโอที ลูกจ้าง ทำโอที-ทำงานในวันหยุดเกิน36ชม.ต่อสัปดาห์ นายจ้างมีความผิด

ในวันหยุด ถ้าทำงานนอกเวลาที่ไม่ได้กำหนดเป็นเวลาทำงาน ถือเป็นการทำงานล่วงเวลา ต้องได้ 3 เท่า ลูกจ้างต้องดูเวลาทำงานที่เราทำงานในวันธรรมดา ถ้าทำงานในวันหยุดนอกจากเวลาทำงาน จะได้ 3 เท่า นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ถูกต้อง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 63 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

ขอบคุณ สายตรงกฎหมาย