กรมอุตุฯ เตือนอากาศแปรปรวน เผยพายุหมุนเขตร้อน มาลากัส

กรมอุตุฯ เตือนอากาศแปรปรวน เผยพายุหมุนเขตร้อน มาลากัส

เมื่อวันที่ 9 เมษายน กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2565 ดังนี้

ภาคเหนือ ตอนบน ฝนฟ้าคะนอง 10-20% อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส

ภาคเหนือ ตอนบน ฝนฟ้าคะนอง 10-20% อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ฝนฟ้าคะนอง 10-40% อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ฝนฟ้าคะนอง 10% อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ตอนบน ฝนฟ้าคะนอง 10% อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ตอนล่าง ฝนฟ้าคะนอง 20% อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ฝนฟ้าคะนอง 20-40% อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส

ทั้ง กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า วันนี้ (9 เมษายน) พายุหมุนเขตร้อนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิก ลูกแรกของปีนี้ (2022) ได้ก่อตัวขึ้นแล้ว ชื่อ มาลากัส (MALAKAS) แปลว่า แข็งแรง มีอำนาจ ตั้งชื่อโดยประเทศฟิลิปปินส์ จะทวีกำลังขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นได้ แต่ไม่เคลื่อนที่หรือมีผลกระทบกับประเทศไทย เนื่องจากอยู่ห่างไกลมาก

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ขอบคุณ กรมอุตุฯ