ชัดแล้ว เสนอคนละครึ่งเฟส 5 ให้คนละ1,500 ใช้ถึงสิ้นปี

ชัดแล้ว เสนอคนละครึ่งเฟส 5 ให้คนละ1,500 ใช้ถึงสิ้นปี

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เสนอให้รัฐบาลขยายโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ต่อจากคนละครึ่งเฟส 4 กำลังจะสิ้นสุดในเดือน เม.ย. นี้ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน

เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาสินค้า รวมถึงอาหารสดที่มีต้นทุนสูงขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมัน ที่ทำให้ปุ๋ยเคมี และอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้น

ดังนั้น จึงมองว่ารัฐควรมีมาตรการคนละครึ่งเฟส 5 อีกคนละ 1,500 บาท โดยขยายสิทธิไปจนถึงสิ้นปี 65 ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนจำนวนมากรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า SMEs

นอกจากนี้ ยังมองว่ารัฐบาลควรพิจารณาการขยายเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% เป็น 70% ผ่านสภาฯ เพื่อให้รัฐบาลสามารถกู้เงินมากระตุ้น พยุงเศรษฐกิจต่อไปได้ เพราะขณะนี้เพดานหนี้ใกล้เต็ม 60% และเงินกู้เดิมเหลือราว 70,000 ล้านบาท ซึ่งในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ การกู้เงินเพิ่มมากระตุ้นเศรษฐกิจจะช่วยสร้างงงาน รายได้ ลดภาระหนี้ รวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้เกิดการฟื้นตัว