ส.ป.ก.ใช้ มาตรา44 ยึดคืนที่จาก เอ๋ 640ไร่

0
12
ปารีณา

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา มีรายงานจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่านายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส.ป.ก.เตรียมนำคำสั่งคสช.ที่36/2559 มาบังคับใช้ยึดคืนพื้นที่ส.ป.ก.แปลงใหญ่เกิน 500 ไร่ ถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ

ภาพจากมุมสูง

ฟาร์มไก่ ของ ส.ส.ปารีณา

ฟาร์มไก่ ของ ส.ส.ปารีณา

ที่ถือครองที่ดินส.ป.ก.จำนวนกว่า 640 ไร่ บริเวณเขาสนฟาร์ม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยฝ่ายกฏหมาย และทีมช่างรังวัด ลงไปตรวจวัดแนวเขตเรียบร้อยแล้ว โดยพื้นที่ตั้งเล้าไก่ ติดเขต ส.ป.ก.ไม่มาก

ภาพมุมสูง

ฟาร์มไก่ ของ ส.ส.ปารีณา

โดยได้ดำเนินการยึดคืนที่ฟาร์มไก่ ของ ส.ส.ปารีณา ตามคำสั่ง คสช ที่ 36/2559 ยังมีผลบังคับใช้เพราะมีเนื้อที่เกิน 500 ไร่แล้วส่งมอบพื้นที่ ที่ยึดคืนมาส่งให้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) นำที่ดินไปจัดตามระเบียบของ คทช.กระจายสิทธิให้กับผู้ยากไร้ เข้าทำกิน อยู่อาศัย จัดแปลงรวม ดำเนินการรูปแบบสหกรณ์

ปารีณา ไกรคุปต์

ปารีณา ไกรคุปต์

ทั้งนี้ เลขาธิการส.ป.ก.จะเป็นผู้แถลงข่าวเรื่องจำนวนเนื้อที่ และมาตรการใช้ ม.44 ยึดคืนพื้นที่ส.ป.ก.จาก ส.ส.ปารีณา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน นี้ ที่หอประชุม ไชยยงค์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนิน เวลา 09.00 น.