เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา นาน 1 ปี

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา นาน 1 ปี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตขั้นตอน “ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า” “ลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา” สูงสุด 315 บาทนาน 1 ปี ประชาชนสามารถเช็คขั้นตอนและเงื่อนไขแบบละเอียดที่นี่

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงได้รับเงินอุดหนุนค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนก.ย. 65 โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นระยะเวลา 12 เดือน ปีเต็ม ตั้งแต่ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

เงื่อนไขการรับส่วนลดค่าไฟฟ้าดังนี้

-ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี

-ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิคืนเงินค่าไฟวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรื่อนต่อเดือน

เงื่อนไขส่วนลดค่าน้ำประปา

-สนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

-กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง

-หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท และต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มทั้งจำนวนด้วยตนเอ

ขั้นตอนการลงทะเบียนน้ำประปานครหลวง

1.เข้าเว็บไซต์การประปานครหลวง หรือ การประปาส่วนภูมิภาค

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

3.กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน

4.กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

5.เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

6.กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

7.เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”