ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ล่าสุด 11ส.ค. 65

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ล่าสุด 11ส.ค. 65

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้2565 วันที่ 11 ส.ค. บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) และบมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ (OR) ยังคงราคาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล

หลังล่าสุด บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ (OR) และบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 1 บาทต่อลิตร

ส่วน E85 ปรับลด 60 สตางค์ต่อลิตร

ขณะที่ดีเซลทุกชนิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 65

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 43.86 บาท

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 36.45 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 36.18 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 35.34 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 32.34 บาท

กลุ่มน้ำมันดีเซล

ไฮพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลิตรละ 46.16 บาท (โออาร์)

ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 46.16 (บางจาก)

ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท