ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในหลายจังหวัด มีผล 1 ม.ค.นี้ ทันที

ค่าแรง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่

ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามกฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน

ทั้งนี้ กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 336 บาท ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดภูเก็ต, วันละ 335 บาท จังหวัดระยอง, วันละ 331 บาท ในกรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร, และวันละ 330 บาท ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Related posts