ขั้นตอนง่ายมาก วิธีลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือ 15000

รับเงินจากรัฐ

จากกรณี ที่วันนี้ 24 มี ค รัฐบาลได้ออกมาแถลงมาตรการ ช่วยเหลือ เพื่อเป็นการชดเชยรายได้ แก่แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ จากสถานการณ์co vid่ 19 หลังมีการสั่งปิดสถานที่ ที่เป็นจุดเสี่ยง ในการแพร่co vid่ 19 อาทิ สถานบันเทิง สนามมวย หรือห้างสรรพสินค้า ภาพจาก Live NBT2HD ทั้งนี้ จะมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ 5000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เมษายน ถึง มิถุนายน 2563 นี้ ทางรัฐบาลได้มีการจัดทำเว็บไซต์ ให้เข้าตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อลงทะเบียนแสดงความจำนงในการรับเงินช่วยเหลือมาตรการดังกล่าว โดย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการลงทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้ 1) เข้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คาดเริ่มวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 2) เตรียมหลักฐานสำหรับลงทะเบียน ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบริษัทนายจ้าง ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร 3) เงินช่วยเหลือจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คลิป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เฟสบุ๊ค Live NBT2HD

Read More

สามขั้นตอน การขอคืนเงิน ประกันมิเตอร์ไฟฟ้า สิ้นเดือนนี้รับเงินได้เลย

มิเตอร์ไฟ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจ้งขั้นตอนการขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของมิเตอร์ สามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืน ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี ค เป็นต้นไป โดยผู้ยื่นเรื่อง สามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งหากข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้อง และตรงกันกับข้อมูลที่การไฟฟ้ามีอยู่ จะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มี ค 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะจ่ายครบจำนวนทั้งหมด 21.5 ล้านราย วงเงิน 30000 ล้านบาท นอกจากนี้ การไฟฟ้ายังได้เตรียมวางระบบการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นของการไฟฟ้าด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น สำหรับการขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้ามี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 2) กรอกชื่อ-นามสกุล 3) กรอกเลขที่สัญญาที่อยู่ในบิลค่าไฟฟ้า ณ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง กฟน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ ข้อมูลถูกต้องรับเงินคืนตั้งแต่ 31 มีค 2563 เป็นต้นไป โดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของมิเตอร์ สามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืน ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากCD-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี ค เป็นต้นไป โดยผู้ยื่นเรื่อง สามารถเดินทางไปลงทะเบียน ที่สำนักงานการไฟฟ้าใกล้บ้านท่าน หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่หลายท่าน ขอขอบคุณที่มาจาก ศ ดร นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

Read More