น้อง ร้องขอความเป็นธรรม ถูกพี่สาวแท้ๆฟ้องไล่ที่ ซ้ำกั้นรั้วลวดหนามปิดทางเข้าออก

พี่ไล่ที่น้องแท้ๆ

นับว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากของผู้คนในสังคม เป็นเรื่องของการแบ่งแยกที่ดินมรดก ที่พี่สาวแท้ๆ กั้นทางเข้าบ้าน ต้องคลานเข้าออกบ้าน แม้พ่อแม่อนุญาตให้อยู่ ซึ่งนางวิมล เรือง ผู้ร้องจากกรณีเรื่องดิน สปก 4 – 01 กรณีพิพาทที่ดินเกิดขึ้นที่บ้านกุดเวียน อ ตาพระยา จ สระแก้ว เรื่องมีอยู่ว่าที่ดิน สปก แปลงเลข 2 เลขที่ 13 อ ตาพระยา จ สระแก้ว มีเนื้อที่ 14 ไร่ 73 ตารางวา เป็นที่ดินของนายละมุล หาญประสพ ซึ่งเป็นบิดาของผู้ร้อง ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้ทำมาหากินในพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2527

Read More