เผยข้อสงสัย ผู้ประกันตนในมาตรา 39 สิทธิ์ที่จะได้รับ กับมาตรการที่รัฐเยียวยา แรงงาน ลูกจ้าง

ประกันสังคม

เป็นอีกเรื่องราวที่ประชาชนให้คงามสนใจอย่างมาก ภายหลังจากที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการคลัง ผอ สศค และอธิบดีกรมสรรพากร แถลงมาตรการดูแลและเยียวยา ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือ Co Vid 19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังค โดยนายสมคิด กล่าวว่า เราจะยังมีมาตรการต่างๆ ออกมาช่วยเหลือประชาชนอยู่เรื่อยๆ นอกจากจะช่วยเหลือประชาชนแล้ว เราก็ต้องพยุงในส่วนของผู้ประกอบการด้วย เพื่อให้เขาดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เพื่อให้เกิดการจ้างงานต่อไป เราไม่ได้ต้องการ ให้เกิดการยึดสินทรัพย์ต่างๆ ของพี่น้อง ประชาชน จึงได้ประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประสานไปยังธนาคารให้ช่วยออกมาตรการต่างๆ ช่วยเหลือประชาชน ส่วนหลายคนกังวลว่าจะติดปัญหาเรื่องประวัติการผ่อนชำระ หรือเครดิตต่างๆ ประเด็นนี้ก็ให้ทางแบงก์ชาติเข้ามาช่วยดูแลแล้ว เพื่อเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป รายละเอียดเพิ่มสภาพคล่อง 1)สนับสนุนเงินคนละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน ให้เงินเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากการปิดที่เสี่ยงตามการระบาดชั่วคราว จำนวน 3 ล้านคน สำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคม เพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง โดย 1. กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน และ 2. กรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน 2)สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท ต่อราย วงเงิน 40,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.01% ไม่ต้องมีหลักประกัน 3)สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาทต่อราย วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ต้องมีหลักประกัน 4)สำนักงานธนานุเคราะห์ รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ…

Read More