เตือน! เกษตรกร รีบยื่นอุทธรณ์ ก่อนหมดสิทธิ์ รับเงิน 15000 บาท

ยื่นอุทธรณ์

มีการโอนเงินช่วยเหลือล็อตแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิ ย 63 ที่ผ่านมา สำหรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร ที่มีการช่วยเหลือเกษตรกร ครอบครัวละ 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่ง ความคืบหน้าล่าสุด นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก เปิดเผยว่า

Read More

พรุ่งนี้ เกษตรกรกลุ่มแรก 3.33 ล้านราย เตรียมรับ 5000 อีก 3.4 หมื่นราย ส่อแววอด

เกษตรกรรับเงินพรุ่งนี้

จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ Co vid ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างมาก ทั้งลูกจ้าง แรงงาน ผู้ประกอบการ รวมไปถึงกลุ่มเกษตรกร ทางรัฐบาลจึงได้เปิดระบบเพื่อให้เกษตรกรลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือ เป็นจำนวนเงิน 5000บาท เป็นเวลา 3เดือน ซึ่งก็ได้มีเกษตรกร พากันไปลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

Read More

ตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตร โอนล็อตแรกกว่า 8.3 ล้านคน

เงินล็อตแรก เกษตรกร

มีรายงานว่า จากกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เปิดเว็บไซต์ เยียวยๅเกษตรกร เพื่อรับแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ที่ไม่มีบัญชีเงินฝาก ธกส เพื่อแจ้งโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรเข้าบัญชีธนาคารอื่น ในโครงการ ช่วยเหลือเกษตรกร

Read More

กระทรวงเกษตรฯได้เงิน 150000 ล้านแล้ว พร้อมส่งมอบให้ ธกส โอนเข้าบัญชีเกษตรกร

พร้อมโอนเงินเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวรางานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ได้ส่งมอบเงินแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก Co vid 19 ให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ซึ่งเป็นนายทะเบียนเกษตรกร รวม 150,000ล้านบาท เพื่อจ่ายให้เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งหมด 10ล้านราย

Read More

ธกส ส่งรายชื่อเกษตรกร กว่า8ล้านคน ให้คลังตรวจสอบ

รายชื่อเกษตรกร

มีรายงานว่า สำหรับ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่มีมติให้ช่วยเหลือ ผู้ที่ลงทะเบียนเกษตรกรครอบครัวละ 15000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 5000 บาท 3 เดือน ล่าสุด วันที่ 6 พค นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้า ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID โดยให้ช่วยเหลือเหมือนกับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน คือ จ่ายเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนคือ พค ถึง กค 63 ว่าขณะนี้ กระทรวงเกษตรได้รวบรวมข้อมูลเกษตกรจำนวน แปดล้านสามแสนคน รายที่อยู่ในฐานะข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจัดส่งไปให้กระทรวงการคลัง ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของมาตรการช่วยเหลือแล้ว คาดว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส จะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตกรล็อตแรก ได้ในวันที่ 15 พค 63 นี้ โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ธกส แต่หากเกษตรกรรายใดไม่มีบัญชี ธกส ก็สามารถแจ้งบัญชีธนาคารอื่นๆได้ โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงบัญชีเกษตรกและเกษตรกรรายใหม่ เร่งขึ้นบัญชีเกษตกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พค 63 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นผู้ที่อยู่ในข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ ธนาคาร ธกส โดยเกษตรกรสามารถยื่นขอปรับปรุงทะเบียน และลงทะเบียนใหม่ ผ่านผู้นำท้องถิ่นหรืออาสาสมัครเกษตรกรภายในชุมชนได้ โดยที่ไม่ต้องเดินทางมายังเกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด หรืออาจจะติดต่อผ่านหน่วยงานภายที่รับผิดชอบดูแลเกษตรกร7กลุ่ม ที่อยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือ เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ รวมทั้งยังสามารถจะใช้วิธีการมอบอำนาจให้มีคนทำแทนได้ด้วย ด้าน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว เกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้หน่วยงานภายที่รับผิดชอบขึ้นทะเบียนเกษตรกร เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียน มั่นใจว่า ภายในวันที่ 15 พ…

Read More

เช็คเลย เปิด 2 รายละเอียด การรับเงินเกษตรกร 15000

เงินเกษตรกร

มีรายงานว่า หลังจากทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เตรียมพร้อมโอนเงิน 5,000 บาท รวมระยะเวลา 3 เดือน พ.ค. ถึง ก.ค. ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า สามารถเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.เป็นต้นไป โดยขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าว ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 2 กรณี ดังนี้ -กรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ -เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป และ เพื่อหลีกเลี่ยง เกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสาขาของธนาคาร ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส. ถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคาร หรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ได้ ทั้งนี้ ระบบจะประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน เมื่อ ธ.ก.ส. ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง จะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไป โดยจะกระจายการโอน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประมาณวันละ 1 ล้านราย คาดเริ่มทยอยโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.เป็นต้นไป ขอบคุณที่มาจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Read More

ครม. อนุมัติแล้ว เกษตรกรกลุ่มแรก ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 15000

เกษตรกรที่ได้เงิน15,000

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม) ที่มี พล อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วันนี้ 28 เม ย 63 อนุมัติมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก co vid 19 ครัวเรือนละ 15000 บาท พร้อมขยายสิทธิ์ผู้รับเงิน 5 พันบาท เราไม่ทิ้งกัน เป็น 16 ล้านคน ทางด้าน ดร นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติ ครม ว่า ครม เห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 10 ล้านครัวเรือน เดือนละ 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยในจำนวนในเกษตรกร 10 ล้านครัวเรือน เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ วงเงินในมาตรการนี้รวม 1.5 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ครม ยังอนุมัติโครงการเพิ่มเติมช่วยเหลือ เราไม่ทิ้งกัน คนละ 5000 บาท จากเดิมที่กระทรวงการคลังเสนอและ ครม อนุมัติไปแล้วในการช่วยเหลือประชาชน 14 ล้านคน นาน นาน 3 เดือน อนุมัติเพิ่มอีก 2 ล้านคน เป็นไม่เกิน 16 ล้านคน โดยมีวงเงินไม่เกิน 2.4 แสนล้านบาท ล่าสุด ครม ได้อนุมัติ เกษตรกรลุ่มแรกแล้ว นั่นก็คือกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ กับการส่งเสริมการเกษตรและการปศุสัตว์ และกรมประมง 8.43 ล้านราย ขอบคุณ…

Read More

เตือน! เกษตรกร รีบขึ้นทะเบียนเกษตรกร ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม

เตือนเกษตรกรรีบลงทะเบียน

ทีมข่าวได้รับรายงานว่า วันนี้ ( 28 เม ย 63 ) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ความคืบหน้ามาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก CV 19 หลังมีการเปิดให้ลงทะเบียนเกษตรกร ว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เป็นนายทะเบียนเกษตรกร ทำหน้าที่จัดทำระบบเพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน เช่น เกษตรกรรายเดียว ต้องมีทะเบียนเดียว เฉพาะเจาะจงเลยว่าเป็นด้านเพาะปลูก ปศุสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไป กระทรวงเกษตรฯ จะส่งมอบบัญชีทะเบียนเกษตรกร ให้คณะกรรมการกำกับดูแลพิจารณาดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ภาพจาก สำนักข่าว INN ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรรายใด ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้ดำเนินการภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ เพื่อ ที่จะได้รับความช่วยเหลือช่วง CV 19 จากภาครัฐอย่างครอบคลุม ภาพจาก Sangaroon ภาพจาก Chanwit Issarasuwipakorn ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์

Read More

กระจ่าง เผยสาเหตุที่ เกษตรกร ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ไม่ได้

เกษตรกร

หลังจากที่(วานนี้) เปิดลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เป็นวันแรก สำหรับมาตรการสนับสนุนเงินเยียวยาเดือนละ 5พันบาท เป็นเวลา 3 เดือนให้กับแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ตลอดจนแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบ เป็นมาตรการเร่งด่วนเมื่อ 18:00 น ของวันที่ 28 มี ค นั้น เกษตรกร รวมทั้ง คนที่มีรายชื่อในระบบ ประกันสังคมมาตรา 33 กลายเป็นคำถามที่ถูกถามกันมากที่สุดอีกคำถามหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการลงทะเบียน หรือการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล รวมทั้งยังมีข้อสงสัยถึงสถานะอื่นๆ ว่าตนเองนั้นเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว หรือไม่ จากที่ กระทรวงการคลัง ได้มีการเผยแพร่เอกสารเผยแพร่มาตรการดูแลผลกระทบจาก COVID-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ซึ่งในรายละเอียดของเอกสารดังกล่าวก็ระบุชัดเจนถึงเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับเงิน ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการ ที่เสี่ยง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนแออัด เบียดเสียด ง่ายต่อการแพร่เชื้อ เช่น สนามมวย สนามกีฬา ผับ สถานบันเทิง โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา ฟิตเนส สถานบริการอื่นๆ เป็นต้น หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ โดยไม่รวม ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข การได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองอยู่แล้ว รวมถึง ข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ อีกทั้งยังไม่รวม เกษตรกร ด้วย เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรนั้น จะมีมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐบาลอยู่แล้วนั่นเอง สำหรับ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 สามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือของรัฐบาลได้ ซึ่ง ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ยังอยากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม หลังผันตัวออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือมีเหตุให้ต้องหลุดออกจากงานเดิม ส่วน ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ…

Read More

หนุ่มลาออกจากงาน ใช้ที่ดินพ่อ 1 ไร่ เป็นแปลงปลูกผัก สร้างรายได้เดือนละ 3 แสน

ปลูกผัก

นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมและได้รับความสนใจแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊คใช้ชื่อว่า Anek Kayankhai ของนายเอนก ขยันขาย หรือ ตาร์ ได้โพสต์ถึงเรื่องราวชีวิตตนเอง หลังออกจากงานประจำ หันมาปลูกผัก บนที่ดิน1 ไร่ ในพื้นที่ ที่ไม่มีอะไรเลย โดยได้โพสต์ภาพพร้อมได้ระบุข้อความว่า.. สวัสดีครับ ผมทำได้คุณก็ทำได้ ทำเกษตรอินทรีย์ ยากตรงไหน เดี๋ยวผมจะสอนให้ มีเงินอยากทำ แต่ทำไม่เป็น มีที่ดินแต่ไม่มีเงิน อยากทำแต่ยังไม่ลงมือ มีความรู้ทำเป็น แต่ไม่มีตลาด มีตลาด แต่ไม่เขาถึงผู้ผลิต หลากหลายคำถามมากมาย ผมตัดสินใจออกจากงานเมื่อ 3 ปีก่อน มีที่ดินแค่ 1 งาน และลูกน้อง 1 คน มาทำการเกษตรแบบที่เราชอบ คิดทบทวนหลายๆครั้ง จนเราจับทางได้ จาก 1 งาน เพิ่มเป็น 1 ไร่ พยายามพิสูจน์ตัวเอง ปัญหาคือน้ำไม่มี ดินแดงไม่ดี ปรับเปลี่ยนอะไรๆหลายๆอย่างๆ จนผ่านไป 3 ปี ผมว่าผมประสบความสำเร็จแล้วมี ความสุข เกษียรตัวเองตั้งแต่ อายุ 34 ละครับ แต่หลักคิดของผม มีน้อยทำน้อยแต่เน้นคุณภาพ เก่งแล้วค่อยขยาย เลือกปลูกที่ชอบทานก่อน อย่าตามกระแส ผมอยากให้มองย้อนไปเมื่อ 2 ปีก่อน ที่ไม่มีเงิน แล้วผมเติบโตมาเช่นนี้ได้อย่างไร อยากให้มองตรงนั้นมากกว่า เริ่มต้น จาก 1 งาน ได้เงิน 5000 บาท ต่อเดือน ตอนนี้ 1 ไร่ ได้เงิน สามแสนบาท/เดือน ทำอย่างไรให้สำเร็จ ผมทำตามหลักคิดของผมแต่อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ ถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้แต่อย่าขี้เกียจ หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกแพร่ออกไป ก็มีชาวโซเชี่ยล…

Read More